Sözlükte "soyutlama" ne demek?

1. Bir nesnenin özelliklerinden ya da özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırmasoyutlama

Soyutlama kelimesinin ingilizcesi

n. abstraction